O Firmie

Produkujemy pierścienie Białeckiego; pierścienie Palla.
Ponad to oferujemy:
kompletne wyposażenie do kolumn: dystrybutory, zbieracze cieczy, rozdzielacze
gazu i ruszty oraz wypełnienia ceramiczne. Jako wypełnianie stosujemy pierścienie
Palla, pierścienie Białeckiego w pakietach albo luzem, siodełka, tuleje, pierścienie
i kulki ceramiczne (również wysoko-glinowe). Nasze wypełnienie ze zgrzewanych
pierścieni Białeckiego systemu C-Pak uważane jest na podstawie praktyki przemysłowej,
literatury i badań za jedno z najbardziej wydajnych i ekonomicznych w porównaniu z innymi
wypełnieniami. Wypełnienia strukturalne ze zgrzewanych pierścieni Białeckiego systemu C-Pak
wykonujemy na zamówienie, pod wymiar i charakterystykę konkretnej kolumny .
Montażem wypełniania zajmują się nasi doświadczeni , wyspecjalizowani pracownicy.
Zastosowanie pakietów systemu C-Pak zapewnia:
– Równomierną pracę wypełnienia w całej jego objętości
– 3 x krotne obniżenie oporu przepływu fazy gazowej (w stosunku do pierścieni Białeckiego luzem)
– Zwiększenie o min. 25% powierzchnie  absorpcyjną. (w stosunku do pierścieni Białeckiego luzem)
– 50% zwiększenie sprawności procesu (w stosunku do pierścieni Białeckiego luzem)
– Nie zarastanie złoża
– Stabilność mechaniczną wypełnienia
– Odporność na zadane media
– Łatwość montażu i demontażu pakietów
Nasze instalacje o wysokiej sprawności pracują niezawodnie .
Dzięki zastosowaniu wypełnienia strukturalnego C-Pak w produkcji karbaminianu celulozy
nasza instalacja została w 1998 roku wyróżniona Złotym Medalem na Międzynarodowych
Targach Wynalazków w Brukseli oraz 1-szą nagrodą NOT-u za Wybitne Osiągniecie Techniczne
Produkowany przez ZPWK pierścień Białeckiego z tworzywa sztucznego – wzór A-S ® jest
rekomendowany przez organizacje EURO-CHLOR (Bruksela) jako wypełnienie do wież niszczenia
CL2 i HCL