Pierścienie Białeckiego – tworzywo

Pierścienie Białeckiego – tworzywo sztuczne

k Ciężar [ kg/m3] Powierzchnia [m2/m3] Objętość swobodna [%]
pierścień Białeckiego fi 80 49 80 96
pierścień Białeckiego fi 3″ 60 92 96
pierścień Białeckiego fi 50 78 110 95
pierścień Białeckiego fi 35 87 145 95
pierścień Białeckiego fi 25 90 215 94